Աշխարհագրություն

Երկրագունդ Իմ պատրաստած խաղը տես այստեղ. խաղ. աշխարհագրություն

Advertisements

Մուշեղ Գալշոյան

Մուշեղ ԳալշոյանՄուշեղԳալշոյանըծնվելումեծացելէՀայաստանիԹալինիշրջանում, 1933թ.  բայցնրամեջմինչևկյանքիվերջըշատուժեղմնաց սասունցի լինելուգիտակցությունը։Նրածնողներըսասունցիփախստականներէին, որոնք ԱրևելյանՀայաստան հասնելով՝բնակությանվայրընտրեցինԹալինը։Հայրըկորցրելէրառաջինընտանիքըկոտորածներիժամանակ։ԳալշոյանըկարծեսներծծելէրիրմեջՍասնաերկրինվերաբերողբոլորհուշերնուտեղեկությունները, ևհետագայում, երբսկսեցգրելջարդիցվերապրածսասունցիներիմասին, թվումէր, թենաինքըեղելէրնրանցհետՍասնալեռներում, ապրելնրանցխաղաղկյանքը, ջարդիուտեղահանությանմղձավանջը։Սովորելէ Երևանիգյուղատնտեսականինստիտուտում, աշխատելմասնագիտությամբ, ապադարձելլրագրող։ «Ավանգարդ» թերթումև«Գարուն» ամսագրումաշխատածտարիներին, լրագրականհոդվածներինզուգընթաց, գրեցիրառաջինվիպակը՝ «ՁորիՄիրոն», որընրանբերեցհասունգրողիհամարում։ Continue reading

Պատմվածք

պատմվածքՊատմվածքը գրականության պատմողական ժանրերից մեկը, սյուժե ունեցող փոքր ծավալի արձակ ստեղծագործություն է։ Պատմվածքի մեջ նկարագրվում է կյանքի մի դեպք, դրվագ՝ կապված մեկ կամ մի քանի հերոսների հետ։ Պատմվածքի հիմքում հիմնականում ընկած է կենսական որևէ փաստ, իրական դեպք։ Պատմվածքի մեջ սովորաբար պատկերվում է միայն մի քանի դրվագ հերոսի կյանքից։

Continue reading

Սերն անմահ է և անմահություն է տալիս այն ամենին, ինչ մեզ շրջապատում է: Իսկ ատելությունը րոպե առ րոպե մահանում է:

18f97-img_4172Մարդու ամենավեհ ու առաքինի, բայց միևնույն ժամանակ ամենագաղտնի առեղծվածային զգացմունքը սերն է, այո,՝ սերը ծնողների, ըներների, հայրենիքի բնության նկատմամբ: Continue reading